Akkrediteringsgennemgang

Få styr på IT-sikkerheden i din praksis

Professionel analyse af klinikkens IT-tekniske forhold

Der stilles stadigt højere krav til IT-kvalitet og –sikkerhed i praksis og privatklinikker. Det er vigtigt, at klinikken har veldefinerede retningslinjer omkring personalets håndtering af IT og personfølsomme data. Samtidig skal klinikken løbende sikre sig, at alt teknisk udstyr lever op til de seneste krav til IT-sikkerhed og datahåndtering i sundhedssektoren.

Som IT-leverandør ønsker vi at rådgive vores kunder om ovenstående på bedst mulig vis. Dette gøres bedst ved en omfattende undersøgelse og analyse af klinikkens IT-miljø på en række nøje udvalgte områder. Klinikken vil efterfølgende modtage en udførlig tilstandsrapport med teknikerens resultater, samt en handlingsplan med konkrete anbefalinger til tekniske forbedringer, fremtidssikring af klinikkens IT og ændringer af sikkerhedsprocedurer og -retningslinjer.

Akkrediteringsgennemgangen inkluderer:
  • Indgående analyse af klinikkens komplette IT-miljø foretaget af A-Datas teknikafdeling
  • Gennemgang af klinikkens IT-sikkerhedspolitikker på en række vigtige områder
  • Udarbejdelse af IT-tilstandsrapport til klinikken med udspecificering af alle analyserede elementer
  • Udarbejdelse af handlingsplan med konkrete anbefalinger til tekniske forbedringer, fremtidssikring af klinikkens IT og ændringer af sikkerhedsprocedurer og -retningslinjer
Vil du bestille en akkrediteringsgennemgang?

Bestil en akkrediteringsgennemgang til kr. 7.500 inkl. moms ved at udfylde dine informationer nedenunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.