hardwareservice

Hardwareservice

Hardwareservice

- Hjælp når du har brug for det

Med et hardwareservice abonnement sikres du hurtig og effektiv service i tilfælde af akutte hardwareproblemer eller nedbrud. Abonnementet er udviklet i tæt samarbejde med WinPLCs brugergruppe og kan skræddersys til din klinik.

A-Datas Hardwareservice er et abonnement, som sikrer klinikken hurtig og effektiv service ved akut opståede problemer med hardware/software. Akut standby-service vælges afhængigt af den nødvendige tilkaldetid og faktureres med et på forhånd aftalt akutgebyr samt evt. medgået teknikertid og kørsel.
Hardwareservice er udviklet i tæt samarbejde med WinPLCs brugergruppe og kan skræddersyes til alt fra prak-sisklinikker og lægecentre til privathospitaler, hvor udbedring af fejl skal kunne ske akut eller inden for en be-stemt tidshorisont, afhængig af fejltype og omfang.

Hardwareservice er opdelt i fire abonnementstyper, A til D, med forskellig dækningsomfang. Den grundlæggen-de idé med servicen er, at klinikken skal være sikret hjælp inden for valgt tidsfrist. Abonnementet er baseret på en standardopsætning i klinikken eller på hospitalet, hvor de enheder, der er nødvendige for den basale drift, er omfattet.

 

Vær fuldt funktionsdygtig, selvom uheldet er ude

Hvis uheldet er ude, stiller A-Data låneudstyr til rådighed uden beregning for en begrænset periode – hovedsageligt i form af en PC og server.

Med et hardwareservice abonnement har du mulighed for at blive supporteret telefonisk ud fra din beskrivelse af problemet, uden at A-Data logger på din pc via fjernsupport. Er problemet mere avanceret, kan A-Data også logge på klinikkens pc og fejldiagnosticere problemet.

Kontakt A-Data for at høre nærmere om de forskellige abonnementstyper.

hardwareservice til sundhedssektoren


Hvad kunne du tænke dig at vide mere om?