FMK-integration

Fælles Medicinkort i WinPLC

Et FMK, der bare virker

Med Det Fælles Medicinkort i WinPLC får du lynhurtigt overblik over patientens aktuelle medicinering. Ordinationsforløbet er fuldt optimeret, og du kan selv gøre det endnu mere effektivt ved at oprette standardordinationer.

Det Fælles Medicinkort (FMK) er udviklet i samarbejde med A-Data med det formål at sikre alle danskere en korrekt og sikker medicinering.

Fælles Medicinkort er en løsning, hvor alle patienter får et centralt opbevaret elektronisk medi-cinkort, der afspejler patienternes aktuelle medicinering.
Med FMK får den behandlende læge ligeledes adgang til at se og opdatere en patients aktuelle medicinering. Oplysningerne på FMK kan også deles mellem de parter, der er involveret i pati-entens behandling.

Patienten selv har også mulighed for at se sit medicinkort via sundhed.dk.
Adgang til FMK kræver en brugerlicens, der kan erhverves hos A-Data, samt en digital signatur, der skal rekvireres via NemID. Alle opslag registreres i patientens log og kan efterfølgende ses på medicinkortet.

På FMK-online er det muligt at se patientens aktuelle medicin, oprette nye lægemiddelordine-ringer, opdatere aktuelle ordineringer, og se en historik over de seneste to års udskrevne recepter.

FMK-integrationen får rigtig meget ros af vores brugere, da den på én gang er avanceret og brugervenlig.

Du kan hente et tilmeldingsark til FMK ved at klikke her.

Det Fælles Medicinkort

 

 

Det Fælles Medicinkort i WinPLC
  • hurtig og sikker ordination af nye præparater
  • magistrel ordination
  • sortering på ATC-koder med ét klik
  • direkte adgang til FMK Online uden ekstra login
  • ét tastetryk til ProMedicin på den ønskede ordination
  • direkte adgang til basislisten
  • understøtter grønne recepter
  • overskuelig dosisdispensering
  • simpel håndtering af hjemmepleje-recepter

Hvad kunne du tænke dig at vide mere om?