Husk mig!

Hvad betyder den nye overenskomst for dig og dine kronikere?

Hvad betyder den nye overenskomst for dig og dine kronikere?

Med den nye overenskomst kommer der et øget fokus på kronikere, og der skal målrettes ressourcer til de patienter, der har størst behov. Der indføres desuden et årligt kronikerhonorar til fordel for læger i dækningstruede områder.

 

Kronikere skal følges i forløb i almen praksis

Den nye overenskomst betyder bl.a., at praktiserende læger i øget omfang skal forebygge, opspore og være opsøgende over for patienter med særlige behov og kontinuerligt behandle kroniske sygdomme hos deres patienter. WinPLC hjælper dig med at holde styr på dine kronikerforløb. På den måde husker du altid de patienter, der har behov for særlig støtte.

 

Opfølgningsforløb i WinPLC kan hjælpe dig med at sikre den nødvendige behandling. WinPLC tilbyder de værktøjer, som sikrer dit faglige overblik og understøtter løbende behandling af dine kronikere.

 

Du kan:

  • oprette egne forløb
  • selv sætte tidsinterval 
  • indberette til RKKP
  • få automatisk opdateret rykkerliste 

 

Indberetning til RKKP

I WinPLC kan din indberetning ske direkte via WinPLC’s integrerede indberetningsmodul, som overfører data direkte til RKKP databasen. Samtidig får du som WinPLC-bruger adgang til kvalitetsrapporter, som giver dig vigtig information om dine kronikere samt indblik i dine indberettede kvalitetsdata.

 

Læs PLOs flotte ord om A-Datas nye funktion til indberetning her

 

Hjælp dine kronikere til at få indblik i deres sygdom med opfølgningsforløb

Som en del af en styrket indsats for kronikere, skal praktiserende læger have særligt fokus på at hjælpe patienterne til at få indsigt i deres egen sygdom og bidrage til, at patienten har overblik over sit behandlingsforløb. I forlængelse heraf skal elektroniske forløbsplaner implementeres i overenskomstperioden. Disse skal anvendes som et værktøj til at inddrage de kroniske patienter i det videre forløb.

 

Få det store overblik over din patienter

Med patientudtrækket i statistikmodulet i WinPLC kan du nemt og hurtigt lave udtræk med en lang række filtreringsmuligheder. På den måde får du overblik over din patientpopulation og sikrer bl.a., at dine kronikere ikke går glip af den nødvendige opfølgning.