Konkurrencebetingelser Lægedage

Konkurrencebetingelser

Præmien
Der udloddes 1 gavekort til CPH Run Shop på kr. 800.
Præmier kan ikke ombyttes til kontanter.
A-Data afholder præmieafgiften.

 

Hvordan findes vinderen og hvordan får vedkommende besked?
Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle korrekte svar. Det er kun tilladt at deltage én gang pr. person. Vinderen får direkte svar via telefon eller e-mail, såfremt korrekt telefonnummer og e-mail er opgivet ved deltagelse.

 

Anvendelse af e-mailadresse
Ved deltagelse i konkurrencen accepterer deltageren at modtage en e-mail fra A-Data efter konkurrencens udløb.

 

Ophavsret/rettigheder
A-Data forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen på www.a-data.dk samt evt. i andre medier, som A-Data benytter. Vinderen vil blive offentliggjort umiddelbart efter udtrækningen.

 

Levering af præmier
Præmierne afleveres hurtigst muligt direkte til vinderen.

 

Ansatte hos A-Data
Ansatte hos A-Data må ikke deltage i konkurrencer afholdt af A-Data.

 

Ændring af konkurrencens vilkår
A-Data A/S forbeholder sig retten til når som helst at indstille, ændre eller udsætte konkurrencen, hvis der er anledning til, at konkurrencen ikke kan gennemføres som beskrevet ovenfor.

 

Deltager accepterer ved deltagelse i en konkurrence hos A-Data A/S ovennævnte betingelser.

Tilbage til konkurrencen