Generalforsamling

Invitation til generalforsamling 2018

Invitation til generalforsamling

– og årsmøde i brugergruppen WinPLC 2018

Brugergruppens bestyrelse inviterer til generalforsamling og årsmøde lørdag d. 10. november.
Som tidligere vil der sideløbende med generalforsamlingen være undervisning for vores personale.

 

Tilmelding, tid og sted
Tilmelding sker nederst på siden. Tilmeldingsfrist er 26. oktober.

 

Lørdag den 10. november 2018
Velkomst: kl. 9.30 – 10.00
Generalforsamling: kl. 10.00-13.00
Frokost: kl. 13.00

 

Adresse
Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup

 


Program for WinPLC årsmøde og generalforsamling

 

Generalforsamling:

Kl. 10.00 – 10.45

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af udsendt, revideret regnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende år
  • Valg af repræsentanter og suppleanter
  • Valg af revisor og revisor suppleant
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

 

Kl. 10.45 – 11.00: Pause

 

Årsmøde:

Kl. 11.00 – 12.00:

Speciallæger: Patientoverblik, dokumentpakker, indsendte spørgsmål.

Speciallæger i almen medicin: Forløbsplaner, patientoverblik, find de syge patienter, indsendte spørgsmål.

 

Kl. 12.00 – 12.15: Pause.

Kl. 12.15 – 12.45: Jørgen Granborg fortæller om WinPLC’s udvikling.

Kl. 12.45 – 13.00: Spørgsmål fra salen.

 

 

Klinikpersonale:

Sideløbende med generalforsamlingen er der undervisning af vores klinikpersonale:

Kl. 10.00 – 11.00: Forløbsplaner, FMK, parakliniske, IP-telefoni, indsendte spørgsmål.

Kl. 11.00 – 12.00: Spørg hotline.

Kl. 12.15 – 13.00: Fælles seance med læger.

 

13.00: Frokost og tak for i dag.

 

Der er lukket for tilmelding.