hands

Info om databehandleraftale

Info om databehandleraftale

1. december 2016

 

Kvalitet og akkreditering fylder rigtig meget i sundhedsvæsenet, og vi har som leverandør et ansvar for at vi lever op til de krav, der stilles i et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen. En databehandleraftale, der sikrer en ramme for sikkerhed og ansvar, er et af de lovkrav, der stilles til primærsektoren. Aftalen skal opfylde kravene i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) samt kravene om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning.

 

I A-Data har vi forsøgt at skabe en aftale, som sikrer, at vi på en økonomisk ansvarlig måde kan sikre den enkelte klinik. Det er min overbevisning, at vi på denne måde, og med den indsigt vi har i jeres hverdag, får skabt den billigste og bedste aftale, der ikke fjerner fokus fra det vigtigste – nemlig fagligheden i jeres hverdag.

 

Vi skal i A-Data også selv gøre en indsats og skal certificeres efter ISO-27001 i foråret 2017. Der er ikke mange virksomheder i Danmark, der lever op til disse krav, men det er vigtigt, at vi går foran og sikrer, at vi er en troværdig og sikker leverandør.

Jørgen Granborg, direktør

 

Læs mere om lovkravet til databehandleraftale på Datatilsynets hjemmeside.

 

Har du ikke allerede modtaget aftalen til udfyldelse, kan den rekvireres pr. e-mail på info@a-data.dk.