Journaludtrækket bliver til WinPLC Arkivskabet

Journaludtrækker bliver til WinPLC Arkivskabet

Vi har arbejdet intensivt med at forbedre F2-hjælpen, og har i samme ombæring omdøbt modulet til Arkivskabet.

Selve formålet med Arkivskabet er at kunne mindske fejl ved at man på en sikker måde kan tilgå patientens journaldata fra alle relevante steder i WinPLC. Således anser vi også dette modul som en central del af programmet, og vi har derfor gjort os umage for at optimere funktionalitet og brugervenlighed på bedste vis med dette in mente.

Overordnet er der kommet følgende forbedringer til modulet:

  • Ny oversigtsstruktur
  • Flere journaldata er blevet tilgængelige
  • Mulighed for at vælge flere elementer ad gangen
  • Mulighed for at indsætte data i komprimeret form eller oversigtsform afhængigt af behov
  • Det er nu muligt at generere en PDF med den valgte data

Læs mere om Arkivskabet og de nye muligheder i nedenstående miniguide.

Adgang til Ordiprax+ fra WinPLC

Adgang til Ordiprax+ fra WinPLC

Husk, at du kan tilgå Ordiprax+ direkte fra WinPLC. Med værktøjet Ordiprax+ kan du som almen praktiserende læge få et bedre overblik over egne ordinationer og følge udviklingen.

Vi har sørget for, at der altid er en direkte adgang til Ordiprax+ tilgængelig i WinPLC. På den måde undgår du at skulle ud af WinPLC og manuelt finde siden i en browser. I nedenstående korte vejledning viser vi, hvor du nemt finder Ordiprax+ adgangen i WinPLC.

Få et tjek af jeres it-sikkerhed

Få et tjek af jeres it-sikkerhed

Få styr på it-sikkerheden, så 'døren ikke står åben' på jeres it-systemer og enheder. Manglende it-sikkerhed kan koste dyrt og skabe mangel på compliance. EG Healthcare tilbyder nu et unikt sikkerhedstjek der giver jer et præcist overblik over it-sårbarheder i klinikken. En såkaldt sårbarhedsscanning, som foretages remote.

Sårbarhedsscanningen afholdes som et gratis webinar målrettet almen og speciallægepraksis, der anvender WinPLC eller EG Clinea.

Spændende kurser til WinPLC

Spændende kurser til WinPLC

Nye WinPLC-kurser i februar

Det er vigtigt for os, at du som bruger kender vores programmer godt, så du får fuldt udbytte af alle funktioner. Vi ønsker at understøtte dine arbejdsgange på bedst mulig vis, og derfor optimerer vi løbende på anvendelsen af vores software - med din hjælp. På vores kurser lærer du at bruge WinPLC mere effektivt, så du har mere tid til patienterne.

 

Bivirkningsindberetning og 4 nye udviklingsprojekter

Bivirkningsindberetning virker

Det intensive arbejde med at udvikle nye it-understøttende løsninger giver resultater. Michael Frank Christensen, VP, EG Healthcare, hylder Covid-19-indsatsen og den hurtige eksekvering netop nu, hvor der er maksimalt pres på sundhedsressourcerne.

 

Hurtigere end håbet

Fire udviklingsprojekter på tværs af WinPLC og EG Clinea er allerede i gang. Det er gået langt hurtigere, end vi havde turdet håbe på, siger Tom Søndergaard Pedersen, udviklingschef i EG Healthcare.

2020 er året vi sent glemmer

Glædelig jul

2020 ER ÅRET VI SENT GLEMMER

2020 blev et år, hvor Covid-19 vendte op og ned på alt. Michael Frank Christensen, EG Healthcare, gør status efter et udfordrende år, der trods alt også har budt på positiv udvikling.

Pandemien førte til andre behov hos kunderne og i hele sundhedsvæsenet, som gjorde, at vi har været nødt til at finde løsninger fælles. Og det har vist sig, at vi i EG Healthcare sammen med andre aktører er i stand til at udvikle it-understøttende løsninger på rekordtid. Hvis vi ser fremad, vil det påvirke sektoren i en gunstig retning. På den måde er der kommet noget positivt ud af en meget træls situation.

Softphone er fx et nyt værktøj til klinikken, som gør det nemt at passe kliniktelefonen, uanset hvor I befinder jer. Den digitale telefon gør jer i stand til at arbejde fleksibelt online og understøtter den gode patientkontakt.

 

A-Data support

Sådan bruger du supporten hos A-Data

A-Data support

Sådan bruger du supporten hos A-Data

Fra d. 15. december 2020 skifter A-Data telefonisystem og vil i fremtiden benytte det samme telefonisystem, som resten af EG Healthcare.

For dig som bruger betyder det blot, at du skal ringe ind på et andet telefonnummer. Åbningstider og supporterne du skal tale med, vil være dem, som du allerede kender. For vores supportere bliver det nemmere, da de kun skal bruge et telefonisystem, og det vil også gøre det nemmere at vikariere for hinanden ved spidsbelastninger.

 

Sådan gør du, når du ringer til supporten:

RING: A-Data hotline: 7260 2965 / A-Data tandlæge: 7260 2966

Vælg 1 for: Hotline

Vælg 2 for: Salg

Vælg 3 for: Regnskab

Vælg 4 for: Teknik

 

Åbningstider:

Mandag - fredag07.30-16.30
Fredag07.30-15.00

 

Sådan gør du, hvis du vil sende en fax:

Fax nummeret er 7013 2299. Husk at angive navn eller initialer på den person, henvendelsen skal rettes til.

 

Hent Support onepager her

Praksislægernes styrkede digitale profil giver genvalg til formand

Praksislægernes styrkede digitale profil giver genvalg til formand

Den genvalgte formand for Primærsektorens Leverandørforum, Michael Frank Christensen, EG Healthcare, er stolt over medlemmernes tillid og lover at bruge sine kræfter på at fremme den digitale udvikling til gavn for borgerne og det nære sundhedsvæsen.

 

Implementeringen af en digital indberetning af corona-bivirkninger for de danske praktiserende læger er en af de fælles it-opgaver, der er lykkedes i Michael Frank Christensens første to år som formand for PL, Primærsektorens Leverandørforum. Det skyldes et stærkt samarbejde og et mere proaktivt PL ifølge formanden, der netop er genvalgt frem til 2023.

- It-integrationen til en corona-bivirkningsservice for alle praktiserende læger herhjemme er et eksempel på, at it-leverandørsamarbejdet på tværs i sundhedssektoren bærer frugt, siger Michael Frank Christensen, der per 1. januar er genvalgt som formand for Primærsektorens Leverandørforum, PL.

PL er sammenslutningen af it-systemleverandører til alment praktiserende læger, speciallæger og andre behandlere i den primære sundhedssektor.

- Samtlige almen praksisser herhjemme er fra slutningen af januar 2021 klar til at indberette mulige bivirkninger, når corona-vaccinationerne går i gang. Med løsningen kommer lægerne til at spare tid på indberetning, op til en tredjedel af den tid, de normalt bruger på at indberette. Det er vigtigt i en tid, hvor der bliver pres på, fortæller Michael Frank Christensen.

It-integrationen til bivirkningsservicen er udviklet på opfordring fra PLO, Praktiserende Lægers Organisation og Lægemiddelstyrelsen.

- Det er fantastisk for både PLO, deres medlemmer og for hele samfundet, at vi er kommet i mål. Det har været en stor opgave på få måneder, men det gode samarbejde på tværs i primærsektoren har gjort, at vi kunne lykkes med det, siger Michael Frank Christensen.

 

Nyt samarbejde med FAPS

- PL spiller en vigtig rolle i digitaliseringsudviklingen i praksissektoren. I samarbejdet med PLSP, Primærsektorens Leverandør Service Platform, oplever jeg, at vi har en fælles motor og er gode til sammen at koble os på løsninger, siger Michael Frank Christensen.

Formanden fortæller, at arbejdet i PL i løbet af året også er udvidet med et nyt samarbejde med FAPS, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, og at dialogen er styrket med KiAP, Kvalitet i Almen Praksis.

Michael Frank Christensen fremhæver desuden det positive samarbejde med PLO, som han sætter stor pris på. Det er gensidigt fra PLO's side:

- PLO har udbygget samarbejdet, et resultat af en god og målrettet dialog med alle i PL-forum. En ny overenskomst for almen praksis står for døren, og hver leverandør skal levere flere løsninger. Samtidig stiger behovet og efterspørgsel efter fælles løsninger på tværs af lægesystemerne, og ikke mindst i den situation er det vigtigt og nødvendigt med den gode, konstruktive dialog, siger Martin Bagger Brandt, chefkonsulent i PLO.

 

Ser flere fælles snitflader

- I PL ser vi flere eksempler på, hvor vigtig den kollegiale dialog er. Vi begynder at se mere fælles på mulighederne, når vi konkret er sammen om at løse it-opgaver. Snitfladerne bliver flere og flere, fx FMK, Fælles Medicinkort og DDV, Det Danske Vaccinationsregister. Derfor vil det kun være en fordel, hvis vi på tværs kan justere blandt andet opdateringer i faste rul hvert år på de løsninger, vi har i drift. Det er et arbejde, vi er begyndt på og en af mine prioriteter, fordi det kan være med til at effektivisere, siger Michael Frank Christensen og tilføjer:

- Jeg oplever, at vi i PL har flyttet os. PL er blevet mere proaktivt, og vi er blevet bedre i stand til selv at udføre opgaver og at være en drivkraft.

 

Klar til ny overenskomst

Michael Frank Christensen ønsker at udbygge det tværkollegiale udviklingsarbejde endnu mere, herunder det igangværende arbejde med at gøre almen praksis digital:

- Vi lever i en tid, hvor der kommer nye projekter og krav hele tiden. Blandt andet ny overenskomst fra april 2021, og der skal vi være klar til at it-understøtte en masse opgaver. Derudover er der kommet spændende løsninger ud af arbejdet med at gøre almen praksis digital, og det skal fortsætte, siger Michael Frank Christensen.

- Min Læge appen, der er unik i Danmark, er endnu et eksempel på, at vi står sammen og løser vigtige it-opgaver. Her har vi i PL været med sammen med fx PLO og Sundhedsministeriet om at skabe en app, hvor borgeren har én app til alle læger og både kan kommunikere med sin læge og booke tider. Appen blev hurtigt udvidet til også at vise coronasvar.

Om PL de næste to år frem siger Michael Frank Christensen, der udover formandsskabet også er vice president i EG Healthcare:

- Vi skal bygge videre på det, vi har i gang. De omkring 3.400 almene lægepraksisser skal fylde endnu mere i digitaliseringsudviklingen, og en større del af praksislægernes arbejde skal være understøttet af it. Vi er godt på vej og viser, at vi kan løse vigtige sundheds-it-opgaver i fællesskab.

Jeg vil love, at mine kræfter bliver brugt på at fremme den digitale udvikling til gavn for borgerne og det nære sundhedsvæsen.

Vil du se eller gense årsmødet?

Vil du se eller gense årsmødet?

Vil du se eller gense årsmødet?

Vil du se eller gense årsmødet?

Det kan du nu - og få det sidste nye fra A-Data og EG Healthcare

Måske havde du ikke mulighed for at deltage i årets virtuelle brugergruppemøde d. 12. november. Heldigvis blev det hele optaget, så du i ro og mag kan se eller gense alle indlæg.

Denne gang et lidt anderledes brugergruppemøde på grund af corona og uden generalforsamling.

I år afholdt som et webinar med indlæg fra både A-Data og EG Healthcare og med mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Du får det hele. Her er et kort overblik over, hvad der blev snakket om på årsmødet.

Et højdepunkt
- Brugergruppemødet plejer at være et af årets højdepunkter og lidt mere familiært, siger Jørgen og byder sammen med Michael Frank Christensen, EG Healthcare, velkommen til webinaret. Denne gang på sikker afstand, men begge glæder sig over at kunne sætte et fælles fokus på fremtiden og komme med sidste nyt efter fusionen.

Michael Frank Christensen giver en introduktion til EG Healthcare, og Jørgen fortæller om beslutningen om at sælge A-Data og de nye muligheder for vækst og ressourcer med EG Healthcare.

Året, der gik
Holger Bro, afgående formand for A-Datas brugergruppe, giver dig formandens beretning om et år, hvor coronaen ændrede alt.

Hør hele årsberetningen om blandt andet videokonsultationer, sammenlægningen af A-Data og EG Healthcare og få nyt om kommende ændringer i brugergruppen.

Gå ikke glip af de gode pointer
Beate, kundechef, fortæller om 2020, hvor coronasituationen har givet ekstra travlhed med fx 1000 flere opkald og en 200 procents stigning i hjemmesideændringer. Beate giver dig et imponerende overblik over de nye funktioner i WinPLC som adviseringer, FMK-opdatering, hurtigt patientoverblik, SoftPhone og mange flere.

Beate opdaterer dig også om pilotprojektet med det nye værktøj Medicinsk Beslutningsstøtte og om næste års planer med integrationer, diagnosekort og flere funktioner til aftalebogen.

Kundekonsulent Susanne supplerer med at præsentere det nye dokumentarkiv og dets funktioner. Glæd dig til en klar og detaljeret visning af vigtige funktioner.

De to bedste systemer og fremtiden
Morten Breuning, salgschef for både A-Data og EG Healthcare, fortæller om 'Det helt rigtige setup' for de to systemer. EG Clinea og WinPLC er som de eneste systemer vokset de senere år, og forenet står vi stærkt.

Morten Breuning giver dig et indblik i markedet i primærsektoren og fortæller om fremtidsplanerne med de to løsninger, blandt nye tiltag med sikkerhed.

Hvad er planen nu?
Undervejs i webinaret stiller brugerne spørgsmål via chatten. Få svarene og hør om planerne med at bevare to velfungerende systemer, hvordan de supplerer hinanden, om prispolitikken fremad, om support, hvordan arbejdet bliver struktureret - og ikke mindst hvad de næste skridt i fusionen er.

Så: Grib chancen og en god kop kaffe.

Tryk her på linket og du er klar