Beslutningsstøtte

Få aktiveret Beslutningsstøtte i WinPLC

Vi kan nu tilbyde Beslutningsstøtte til alle WinPLC-brugere - et redskab, som kan give jer en hjælpende hånd i hverdagen. Få aktiveret Beslutningsstøtte ved at udfylde formularen nedenfor, så klarer vores hotline resten. Det koster ingenting.

Hvad er Beslutningsstøtte?

Beslutningsstøtte er et redskab til understøttelse af elektronisk lægemiddelordination med det formål at minimere risikoen for fejlmedicineringer.

Hvornår kan jeg bruge Beslutningsstøtte?

Du bruger Beslutningsstøtte, når du opretter en ny ordination eller ved genordination. Her vil redskabet fremgå og fortælle dig, hvilke parametre du skal være opmærksom på.

For eksempel vil du få besked om, at:

  • kombinationen af medicin kan anvendes
  • kombinationen kan anvendes under visse forholdsregler
  • den pågældende præparatkombination bør undgås

Du har altid mulighed for at give en tilbagemelding på advarslens relevans.

I vejledningen her kan du læse meget mere om Beslutningsstøtte og hvordan du anvender det.

Sådan skaber Beslutningsstøtte værdi for jer

Palle Mark Christensen, Lægerne Lærkevej

"Beslutningsstøtteværktøjet er en god støtte i min kliniske hverdag, når jeg ordinerer lægemidler. Det skyldes, at Beslutningsstøtteværktøjet er målrettet den enkelte patient i beslutningsøjeblikket samtidig med, at værktøjet ikke forstyrrer mig unødigt. Jeg har været særlig glad for koblingen mellem ordination af lægemidler og den pågældende patients laboratorieværdier."

Mark Lee Larsen, Lægerne Kanaltorvet

"På Kanaltorvet har vi været glade for Medicin-Beslutningsstøtte. Efter de første forsøgsrunder er de værste børnesygdomme ryddet af vejen, men der skal fortsat arbejdes med systemet - og det bliver der. Medicin-Beslutningsstøtte har hjulpet os med at finde dobbelordinationer, som man måske ikke lige fangede i en travl hverdag, og den har givet os påmindelser om at justere på medicin pga. en faldende GFR. Når vi ser en rød notifikation, kigger vi lige på, hvad det drejer sig om. At de fleste notifikationer, af forskellige årsager aktuelt ikke har den store betydning, gør ikke noget. Vi trøster os med, at der er styr på medicinen, og at systemet er til for at hjælpe os."

Annette Randløv, Randløv & Grarups Klinik

"Undervejs har jeg syntes, der var vel mange bokse og advarsler, man skulle tage stilling til, men den endelige udgave, synes jeg, er blevet rigtig anvendelig, idet en rød markering i et medicinskema stort set altid er værd at beskæftige sig med, fordi den er klinisk relevant."

Tilmelding

Produktark

2 Gratis Webinar lægedage.

Gratis webinar

Vi inviterer til to gratis webinarer, da Lægedage desværre ikke bliver afholdt i år. Derfor håber vi, at I har lyst til at deltage på vores gratis webinarer, hvor I kan få gode tips & tricks samt indblik i de nye funktioner, WinPLC har fået.
Har du nogle ønsker, som du kunne tænke dig at se under tips & tricks, kan du skrive det i kommentarfeltet ved tilmelding. Vi gennemgår en top 10 af ønskerne på webinaret tirsdag d. 24.11.2020.
Vi vil bl.a. komme ind på statistikmodulet med patientudtræk i WinPLC, hvor du har mulighed for let at trække lister på dine patienter baseret på filtre.
Torsdag d. 26.11.2020 vil vi gennemgå nogle af de nye funktioner i WinPLC. Her vil vi have fokus på dokumentarkivet og beslutningsstøtte (FMK) m.v.

Du vil modtag et link til webinar på dagen.

Tilmelding er lukket nu, grundet overskredet dato.

Webinar den 26/11 er aflyst grundet manglende tilmeldinger.

Setup skal være helt rigtigt

Setup skal være helt rigtigt

Vi laver en langsigtet plan med grobund i erfaringer og dialoger mellem afdelingerne og brugerne, siger Morten Breuning, manager i EG Healthcare Sales.
Planen er at skynde sig langsomt og bruge den tid og de ressourcer, der skal til for at lave det helt rigtige setup for alle kunder. Med åbenhed i kommunikationen undervejs.

 

To fantastiske platforme i dag
– Vi har i dag to stærke platforme og to stærke teams fra EG Healthcare og A-Data. Og ingen burning platform. Vores brugere har masser af kvalitet i vores løsninger i dag, og fremadrettet kan vi skabe endnu mere kvalitet sammen. Vi står stærkt rustet nu og til fremtiden, og med den mest moderne teknologi kan vores kunder være trygge, fortæller Morten Breuning, manager i EG Healthcare Sales.

– Der bliver arbejdet intenst lige nu på at blive til ét samlet team. Ingen kunder flyttes fra den ene platform til den anden. Vores planer går i stedet på at skabe en fælles platform over tid for alle vores kunder på WinPLC og EG Clinea.

– Der er ingen hast. Vi står med masser af ressourcer til at få udviklet nye fælles løsninger til vores brugere og er i analysefasen. Det skal være et helt rigtigt setup.

I mellemtiden lægger vi vægt på, at I som brugere kender vores planer og intentioner i forhold til at skabe innovativ sundheds-it, siger Morten Breuning.

Vil åbenhed og kommunikation
Det er ingen hemmelighed, at sammenlægningen af to store lægesystemer kan give reaktioner på markedet, både positive og negative.
– Det har vi respekt for, siger Morten Breuning og fortsætter:

– Derfor er det vigtigt for os at være tydelige i vores kommunikation og blive ved med løbende at komme med en status på, hvor langt vi er kommet i det fælles arbejde.

– Vi ønsker at kommunikere åbent med vores brugere via nyhedsbreve, mails, systeminformationer og webinarer og sikre, at alle får så meget information som muligt om, hvad der sker.

Hvis I har spørgsmål – tag endelig fat i os. Som kunde hos os skal man have oplysningerne fra hestens egen mund, siger Morten Breuning.

Helhjertet opbakning til samarbejdet

Helhjertet opbakning til samarbejdet

Tre måneder er gået siden A-Data formelt blev en del af EG Healthcare. Det fælles samarbejde er kickstartet med workshops og aktiviteter på tværs af afdelinger, fx supportere, kundeservice og udviklere. Det lover godt, er konklusionen efter de første måneder. Coronasituationen giver dog udfordringer.

 

– Arbejdet er i fuld gang og bærer præg af
mange ildsjæle, der glædes ved at være
med dér, hvor løsninger skabes, siger Jørgen
Granborg og tilføjer:

– Det er spændende at se samarbejdet på
tværs mellem udviklere, supportere og
kundeservice. Der sker meget, og det, vi har
sagt om samarbejde, bærer frugt. Vi har to
systemer, der er lavet på gode platforme.

Ikke den nemmeste tid at blande blod
Vi står stærkere, og der er ingen tvivl om, at
det kommer kunderne til gode, når vi fremad er
sammen om at matche myndighedernes krav
og de udfordringer, som kunderne står med.

– Det er ellers ikke den nemmeste tid at
blande blod. Covid-19 udfordrer alting, og en
del af det sociale drive, der normalt er med
til at skabe godt samarbejde, er sværere at
iscenesætte, siger Jørgen Granborg.

– Men det ændrer ikke ved, at det jeg ser, er
afdelinger fra A-Data og EG Healthcare, der
virkelig forsøger at skabe fællesskab om de
løsninger, vi arbejder med.

Strategien er endnu højere kvalitet i løsningerne
Fælles har vi to lægepraksissystemer, der på
nogle områder er vidt forskellige. Men de har
begge en høj kvalitet og er baseret på et ønske
om en høj grad af faglighed, hvor kvalitet
og brugervenlighed er en selvfølge.

Strategien er at finde de områder, hvor vi kan
frigøre ressourcer til at lave vores løsninger
endnu bedre. Ressourcer til nytænkning og
funktionalitet, der giver værdi for vores brugere.

– Vores vidensmedarbejdere eller ‘kundernes
advokater’, som vi kalder dem, deler viden fra
både A-Data og EG om funktionerne. Og ja,
opgaver løses på forskellige måder, men alle
går ind i et fællesskab om at skabe de rigtige
løsninger, fortæller Jørgen Granborg.

MedCom-eksamen
Netop nu er er vi ved at forberede os til den
årlige eksamen i MedCom, hvor sundhedsvæsenets
krav til Lægepraksissystemerne
testes ved en certificering. Erfaringsudvekslingen
til dette arrangement er i fuld gang,
igen i et samarbejde, som alle medarbejdere
går helhjertet ind i.

– Lad det være sagt med det samme, det gode
bliver endnu bedre – og vi er alle en del af det,
siger Jørgen Granborg.

Gratis webinar

Gratis webinar om IT-sikkerhed

To timer, der giver dig ny viden om IT-sikkerhed

Udgivelsen af en ny rapport om IT-sikkerhed i speciallægepraksis har medført øget fokus og interesse for IT-sikkerhed i lægepraksis, og derfor inviterer vi til dette webinar.

Vi har booket den erfarne datakonsulent, Thomas Steen Nielsen, som fire år i træk har afholdt kurser til Lægedage om emnet informationssikkerhed, hvor han sørger for, at I får god informationshygiejne samt udvikler en digital rygrad.

Thomas vil opdatere jer på de nyeste krav til informationssikkerhed i lægepraksis, men vil også berøre emner som phishing, passwords, backup samt databehandleraftaler.

Vi har også fået Sundhedsdatastyrelsens DCIS team til at deltage, så de kan besvare jeres spørgsmål af juridisk karakter.

Der er vigtig information at hente for alle, der arbejder i praksis, og det vil være særlig gavnligt for klinikkens IT-ansvarlige at deltage.

Thomas S. Nielsen

Læs mere om kurset her
Det ville være helt utænkeligt, at vi ikke vaskede og sprittede vores hænder og brugte sterile handsker og afdækning i forbindelse med en invasiv procedure – det ligger på vores kliniske rygrad. Det er vaner, vi har lært for at undgå at skade vores patienter. Men i en tiltagende digitaliseret verden, kan denne skade i høj grad også komme fra ondsindet software, hacking mv. Hvis vi ønsker at værne vores patienter mod dette, bør vi altså med samme selvfølgelighed som vi iagttager god håndhygiejne, tillære os god informationshygiejne. Med andre ord – udvikle en digital rygrad!

I maj 2018 trådte den nye Persondataforordning i kraft – endnu en række krav som skal implementeres. Det kan virke svært og uoverskueligt at gå i gang med.

På kurset vil du få en basal forståelse for, hvad du selv kan gøre for at bedre din informationshygiejne. Du vil få en indføring i, hvilke regler, der gælder i almen praksis. Vi kommer naturligvis ind på den europæiske Persondataforordning og hvad den betyder for din hverdag. Herudover berører vi emner som phishing, passwords, backup samt databehandleraftaler – hvad indebærer din kontrakt med IT-leverandøren?

Vi vil arbejde med disse emner gennem cases, gennemgange og refleksion over egen praksis.


 

Tilmeldingsfrist: onsdag d. 28. oktober. 

EG-opkøb

EG-opkøb: Stigende krav til sundheds-it ligger bag opkøb af A-Data

02. september 2020

EG købte i starten af juli A-Data, der leverer software til det danske sundhedsvæsen. En satsning, der giver større kapacitet i en sektor, hvor kravene til innovativ sundheds-it kun bliver større og større. Men bag opkøbet ligger også mere personlige motiver. Læs hvilke i interviewet med Jørgen Granborg, A-Data og Michael Frank Christensen, EG Healthcare.

- A-Data har i alle de år jeg har været i branchen været en væsentlig spiller og har altid haft et godt renommé. Derfor har det i flere år været et stort ønske at tilføje A-Data til EG Healthcare-familien, siger Michael Frank Christensen, VP, EG Healthcare.

A-Data står blandt andet bag lægejournalsystemet WinPLC, som er en pendant til EG Clinea-systemet.

- Gennem de seneste år er kravene til lægepraksissystemerne øget væsentligt, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi alle har været presset til det yderste. Opgaverne forsvinder ikke, og vi forventer, at kravene til udvikling og innovation bliver større, fortæller Jørgen Granborg, CEO i A-Data og tilføjer:

- A-Data er for lille en organisation til at kunne leve op til myndighedernes krav til fremtidens sundheds-it.
EG er et bevidst valg fra min side, for EG Healthcare ligger tæt på vores DNA. Vi gør det her i et partnerskab, fordi vi vil det bedste til fordel for vores kunder. Vi får nu den volumen, der skal til for at leve op til kravene fremover.

Dialogen med lægerne er vigtig

Målet med opkøbet er at kunne levere de bedste branchesystemer til de danske praktiserende læger og speciallæger. Men intentionen er også fortsat at gøre det i dialog med lægerne, påpeger Michael Frank Christensen:

- Med A-Datas WinPLC får vi sammen med EG Healthcares EG Clinea forudsætningerne for at skabe en it-platform, der understøtter fremtidige krav og behov. Vi får samtidig en masse trofaste kunder og nogle dygtige og dedikerede medarbejdere. A-Data har nære kunderelationer og mange styrker, som vi i EG Healthcare kan lære af.
Så når vi siger, at vi vil skabe det bedste af to verdner, handler det ikke kun om produktet, men om helheden, siger Michael Frank Christensen og fortsætter:

- Dialogen mellem lægerne og os som leverandører prioriterer vi meget højt. Som leverandører på almen praksisområdet herhjemme er vi vant til at betragte hinanden mere som kolleger end som konkurrenter, for selv om vi kan konkurrere på fx pris og arbejdsgange i de enkelte lægesystemer, skal vi samlet kunne levere de løsninger, som ministeriet kræver.

Det skal ikke være for nålestribet

- Vi vil gøre meget for at bevare det tætte forhold til vores kunder, som kommer til at møde de samme medarbejdere, som de hele tiden har mødt. Det hele skal ikke blive for nålestribet. Valget af EG bunder samtidig også i det troværdige samarbejde, vi har haft gennem mange år.
Det har hele tiden været vigtigt for mig at sikre, at vi kan skabe værdi sammen, siger Jørgen Granborg.

- Der er en række områder, hvor EG Healthcare har formået at få bedre aftaler, end vi har kunnet. Ikke kun på grund af deres størrelse, men også på indsigt og viden i løsningerne.

Også personlige valg bag opkøbet

- Det har været en svær beslutning, fortæller Jørgen Granborg.
- Men EG Healthcare har rigtig mange ressourcer, vi kan have glæde af. EG har gennemgået store forandringer de seneste år og har fokus på lige netop løsninger, som dem vi tilbyder til lægepraksis.

- Vi får med den nye ejer en række styrker, som kan støtte op om den gode service og de løsninger, som vi kan og skal tilbyde i den kommende tid.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har mit mangeårige samarbejde med Michael Frank også en væsentlig årsag til, at valget faldt på EG: Michael overtog formandsskabet i PL-Forum efter mig, og vi har haft et tæt samarbejde de sidste mange år, som er forankret i en fælles forståelse. Vi udfordrer hinanden, Michael har som jeg en baggrund i udvikling, og på trods af, at jeg stadig mener, jeg er en bedre programmør end Michael, så må jeg erkende, at Michael formår at få ideer til at få ben at gå på, hvor jeg ikke kan følge med.

Det personlige valg har også betydning for Michael Frank Christensen:
- Jeg har kendt Jørgen igennem mange år, og vi har altid haft en rigtig god relation. I de seneste år har vi haft et produktivt samarbejde, som jeg mener udspringer af en forståelse for hinanden og en åbenhed i vores kommunikation.
Jeg glæder mig til at forsætte dette samarbejde.

Business as usual

A-Data er nu formelt en del af EG Healthcare, men umiddelbart vil der ikke ske store ændringer.
- Som kunde vil man opleve, at det er business as usual, for vi har ikke noget hastværk. Lige nu er vi i analysefasen og tager os tid til at videreudvikle for fremad at kunne komme med den bedste brancheplatform til de praktiserende læger og speciallæger, siger Michael Frank Christensen, EG Healthcare.

Se nyheden som PDF her. 

Besvar spørgeskema og vind en bærbar

Besvar spørgeskema og vind en bærbar

I samarbejde med MedCom laver vi en undersøgelse af Patientoverblikket - og i den forbindelse har vi udformet et spørgeskema, som vi håber, du vil hjælpe os med at besvare.

 

 

Ved besvarelse af spørgeskemaet er du automatisk med i lodtrækningen om en bærbar fra ABook (Model: Z-470). Du kan få et ekstra lod i konkurrencen, hvis vi må kontakte dig med henblik på at få uddybet dine svar.

Sidste svarfrist er d. 31. august.

Mange tak for din tid og hjælp!

 


Konkurrencebetingelser

For at besvare spørgeskemaet og dermed deltage i lodtrækningen om en bærbar skal du være ansat i en lægepraksis og være WinPLC-bruger. Vinderen får direkte besked pr. mail.

Flere fra samme klinik kan sagtens deltage.

Mød Nicholas

Husker du at ringe til os?

Her er Nicholas. Ved et rutinetjek opdagede han en ustabil forbindelse hos en af vores kunder. Problemet havde resulteret i mangelfuld backup og lange svartider i systemerne.

Jeg tjekkede straks seneste sager fra kunden, men der var intet at finde. Et hurtigt opkald til klinikken – og ganske rigtigt – de havde haft problemer i 2 dage men havde desværre ikke tænkt på at kontakte os.

Jeg guidede klinikken til at genstarte routeren – og wupti, det virkede! Deres forbindelse blev stabil igen, systemet kørte godt – og de kunne arbejde igen.

Det var et hurtigt opkald for mig, men jeg er glad for, at jeg fulgte op på sagen, som gjorde en kæmpe forskel for klinikken, der var meget taknemmelig for, at jeg ringede til dem uden at de skulle kontakte os først. Sagen blev hurtigt løst, og klinikken har nu deres sædvanlige stabile forbindelse.

Husk at bruge vores hotline

Vi sidder klar på telefon og mail:
Tlf. 7260 2965
info@a-data.dk

EG A/S køber A-Data A/S

EG A/S køber A-Data A/S

EG A/S har pr. 01.07.2020 købt A-Data A/S.

Det bedste fra to verdener
A-Data A/S og EG Healthcare er et fantastisk match. A-Data passer ind i EG's DNA med det dybe branche-kendskab, og vi får endnu flere kompetencer til at udvikle fremtidens IT til primærsektoren. Vi får en større muskel, når vi kombinerer det bedste fra to verdener – og større potentiale for både kunder og medarbejdere.

Samlet ønsker vi at være den mest professionelle samarbejdspartner og den foretrukne leverandør til primærsektoren og igennem dialog med jer og resten af branchen at udvikle og understøtte digitaliseringen af sektoren.

Fra A-Datas side er EG et sikkert valg, og et valg, der er taget efter moden overvejelse. Der er en konsolidering på vej, og sammen har vi et helt særligt potentiale for at levere innovative produkter og en service af højeste kvalitet. Vi er sikre på, at vi forenet kan fortsætte udviklingen og levere det bedste, som lever op til kravene i sundhedsvæsenet. A-Data fortsætter som hidtil og som en del af EG Healthcare.

Læs mere om det fremtidige samarbejde her.