Nyt spændende pilotprojekt

Nyt spændende pilotprojekt

 

Diagnosekortet klar i WinPLC

Vi glæder os over, at vi nu har sendt første betaversion af Diagnosekortet ud til tre pilotklinikker. Det er PLO og DSAM, som i samarbejde med MedCom har igangsat dette spændende projekt i almen praksis. Diagnosekortet afstemmes i dialog med patienten, og skal give et retvisende billede af patientens aktuelle helbredstilstand og tidligere betydningsfulde hændelser, tilstande m.v. Planen er, at Diagnosekortet på sigt skal deles på tværs af sundhedssektoren.

Vores fokus er at skabe en værdifuld forankring af modulet i WinPLC, så Diagnosekortet understøtter et effektivt arbejde med patienter med forløbsdiagnoser (tidl. omtalt som kroniske diagnoser). Fx bliver det muligt at knytte op til to behandlere til en forløbsdiagnose, og i patientoverblikket tilføjes en oversigt over de aktuelle forløbsdiagnoser med oplysninger, der kan understøtte vurdering af patienten.

Nyt hardware-koncept giver udvidet garanti

Nyt hardware-koncept og aktuelle webinarer

Nyt hardware-koncept giver udvidet garanti

WinPLC og EG Clinea-kunderne får bedre betingelser på hardware, når nyt fælles hardware-sortiment rulles ud i EG Healthcare.

 

Webinarer netop nu

Vores webinarer er mere populære end nogensinde. Få overblik over aktuelle WinPLC og EG Clinea-webinarer med forskellig fagspecifik inspiration.

 

Journaludtrækket bliver til WinPLC Arkivskabet

Journaludtrækker bliver til WinPLC Arkivskabet

Vi har arbejdet intensivt med at forbedre F2-hjælpen, og har i samme ombæring omdøbt modulet til Arkivskabet.

Selve formålet med Arkivskabet er at kunne mindske fejl ved at man på en sikker måde kan tilgå patientens journaldata fra alle relevante steder i WinPLC. Således anser vi også dette modul som en central del af programmet, og vi har derfor gjort os umage for at optimere funktionalitet og brugervenlighed på bedste vis med dette in mente.

Overordnet er der kommet følgende forbedringer til modulet:

  • Ny oversigtsstruktur
  • Flere journaldata er blevet tilgængelige
  • Mulighed for at vælge flere elementer ad gangen
  • Mulighed for at indsætte data i komprimeret form eller oversigtsform afhængigt af behov
  • Det er nu muligt at generere en PDF med den valgte data

Læs mere om Arkivskabet og de nye muligheder i nedenstående miniguide.

Adgang til Ordiprax+ fra WinPLC

Adgang til Ordiprax+ fra WinPLC

Husk, at du kan tilgå Ordiprax+ direkte fra WinPLC. Med værktøjet Ordiprax+ kan du som almen praktiserende læge få et bedre overblik over egne ordinationer og følge udviklingen.

Vi har sørget for, at der altid er en direkte adgang til Ordiprax+ tilgængelig i WinPLC. På den måde undgår du at skulle ud af WinPLC og manuelt finde siden i en browser. I nedenstående korte vejledning viser vi, hvor du nemt finder Ordiprax+ adgangen i WinPLC.

Nyhedsbrev: TDJournal er med i front hos EG Healthcare

Tandlæger: Nyhedsbrev marts 2021

Nyhedsbrev: TDJournal er med i front hos EG Healthcare

Tandlæger: Nyhedsbrev marts 2021

TDjournal er med i front hos EG Healthcare

Nye kald til EDI Portalen og flere nye funktioner vil løfte TDjournal. Det er intentionen, efter at A-Data er blevet en del af EG Healthcare, der prioriterer det tandlægefaglige speciale.

- Vi ønsker, at TDjournal er med i front, når det gælder nye funktioner, siger Jørgen Granborg, A-Data, der nu er en del af EG Healthcare. Løsninger til sundhedsvæsenet er et af de områder, der har høj prioritet i EG Healthcare.

 

Få et tjek af jeres it-sikkerhed

Få et tjek af jeres it-sikkerhed

Få styr på it-sikkerheden, så 'døren ikke står åben' på jeres it-systemer og enheder. Manglende it-sikkerhed kan koste dyrt og skabe mangel på compliance. EG Healthcare tilbyder nu et unikt sikkerhedstjek der giver jer et præcist overblik over it-sårbarheder i klinikken. En såkaldt sårbarhedsscanning, som foretages remote.

Sårbarhedsscanningen afholdes som et gratis webinar målrettet almen og speciallægepraksis, der anvender WinPLC eller EG Clinea.

Spændende kurser til WinPLC

Spændende kurser til WinPLC

Nye WinPLC-kurser i februar

Det er vigtigt for os, at du som bruger kender vores programmer godt, så du får fuldt udbytte af alle funktioner. Vi ønsker at understøtte dine arbejdsgange på bedst mulig vis, og derfor optimerer vi løbende på anvendelsen af vores software - med din hjælp. På vores kurser lærer du at bruge WinPLC mere effektivt, så du har mere tid til patienterne.

 

Bivirkningsindberetning og 4 nye udviklingsprojekter

Bivirkningsindberetning virker

Det intensive arbejde med at udvikle nye it-understøttende løsninger giver resultater. Michael Frank Christensen, VP, EG Healthcare, hylder Covid-19-indsatsen og den hurtige eksekvering netop nu, hvor der er maksimalt pres på sundhedsressourcerne.

 

Hurtigere end håbet

Fire udviklingsprojekter på tværs af WinPLC og EG Clinea er allerede i gang. Det er gået langt hurtigere, end vi havde turdet håbe på, siger Tom Søndergaard Pedersen, udviklingschef i EG Healthcare.