Book hotliner Lægedage

Book en hotliner i 15 minutter

Til Lægedage 2019 kan I hele ugen booke en hotliner i 15 minutter. I bestemmer selv, hvordan I vil bruge tiden, om det skal være på en given problemstilling, tips & tricks, eller hvordan I udnytter patientoverblikkets fulde potentiale.

Udnyt pauserne og få brugbar viden med hjem til klinikken, som gør arbejdsgangene i klinikken nemmere.