Undervisning

Kursus i egen klinik

Kursus i egen klinik

Hos A-Data tilbyder vi at komme ud i din klinik og holde kurser eller specialtilpasset undervisning. Dette er til dig der:

 • har en travl hverdag
 • ønsker at få tilpasset undervisningen efter din kliniks behov

 

undervisning

Skræddersy dit kursus 

Du kan tilrettelægge dit kursus, alt efter hvad du ønsker at få gennemgået. Måske ønsker du at gå i dybden med statistikmodulet, uddanne en superbruger i kalenderen, gennemgå og opsætte genveje efter dine behov eller noget helt andet. Du bestemmer helt selv, hvad din undervisning skal bestå af.

Du kan også vælge at kombinere flere af vores kurser, hvis der er specifikke emner fra flere kurser, du ønsker at høre mere om.

Du kan naturligvis også vælge, at vi kommer og afholder et af kurserne fra vores hjemmeside i klinikken. Se alle vores kurser og læs mere om de enkelte her.

 

Hør mere om muligheden for, at vi kommer ud i din klinik på tlf.: 38 77 00 40 eller skriv til os på info@a-data.dk

DHL

Løb med os til DHL

Vi løber med kunderne

DHL 2018

 

Kom og løb sammen med A-Data, når vi indtager DHL Stafetten i både Aarhus og København.

A-Data sørger for tilmelding, T-shirts og en let forfriskning efter løbet.

Alle kan deltage uanset form og niveau

Du kan vælge den klassiske stafet, hvor du kommer på et hold, som løber 5x5 km, eller du kan vælge walk-ruten, hvor dit hold starter samlet og går 5 km på walk-ruten.

Vi glæder os til en hyggelig sommeraften sammen med jer.


 

Tid og sted

Aarhus

22. august i Mindeparken

Løbehold starter kl. 18.30.

Walk-hold starter kl. 19.

København

27. august i Fælledparken

Både løbe- og walk-hold starter kl. 18.


 

Tilmelding

Tilmelding er lukket.

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2018.

OBS: Tilmelding foretages pr. deltager og er bindende. Ved udeblivelse faktureres et beløb på kr. 500 pr. deltager. 

Deltagere skal være over 18 år og have ansættelsesforhold i en lægepraksis.

Tjekliste

Er I klar til GDPR 25. maj?

Er I klar til GDPR 25. maj?

30/04/2018

Har klinikken ikke allerede en IT-ansvarlig, bør I udpege én. Det er naturligvis en fordel, hvis den IT-ansvarlige har flair for IT og kan fungere som klinikkens superbruger, men det vigtigste er, at vedkommende sørger for, at klinikken overholder nedenstående punkter og sikrer, at alle medarbejdere er opmærksomme på deres eget ansvar i dagligdagen.

Nedenstående huskeliste er et godt bud på, hvor man kan starte.

 

For dig, som er IT-ansvarlig i klinikken

 1. Klinikken bør definere klare retningslinjer for anvendelse af IT i klinikken. Der skal forefindes en instruks omkring tavshedspligt og fornuftig håndtering af data i klinikken, som alle medarbejdere underskriver og arbejder efter.
 2. Har klinikken egen server, skal den være forsvarligt placeret, hvor ingen uvedkommende har adgang — evt. i et aflåst serverskab. Kontakt A-Data for mere information.
 3. Klinikkens privatlivspolitik skal være synligt tilgængelig i klinikken — hent skabelon.
 4. Der skal indgås databehandleraftaler med jeres anvendte IT-leverandører/databehandlere.
 5. Klinikken skal sørge for skriftligt samtykke fra personalet ved opbevaring af oplysninger, som ikke er nødvendige for almindelig administration, fx ved anvendelse af medarbejderfotos på hjemmesiden — hent skabelon.
 6. Klinikken skal sørge for skriftligt samtykke ved opbevaring af ansøgninger fra ansøgere, der har fået afslag på en stilling samt ved videregivelse eller indhentning af referencer.
 7. Efter ansættelsens ophør skal medarbejderens brugerlogins slettes permanent. Ved opbevaring af medarbejderdata — fx ansættelseskontrakt i mere end 5 år efter fratrædelse kræves skriftligt samtykke.
 8. Personaledata på papir skal placeres i et aflåst rum.
 9. Klinikken bør dagligt tage backup af data, så driften hurtigst muligt kan genetableres i tilfælde af nedbrud eller ransomeware-angreb. Backupdata skal altid være krypteret og skal opbevares inden for EU. Hvis I har en backup-aftale med A-Data, modtager I dagligt en status på afviklingen af sikkerhedskopieringen. Det er jeres ansvar at kontakte A-Data straks, hvis I ikke modtager status eller den indeholder fejl. Kvitteringerne bør gemmes løbende som dokumentation for dette.
 10. I tilfælde af sikkerhedsbrud skal myndighederne adviseres inden for 72 timer.
 11. Hold dine kollegaer løbende opdateret på klinikkens retningslinjer for anvendelse af IT. Husk dem på at tjekke, at alle benyttede programmer er opdateret med de nyeste versioner.

For alle medarbejdere i klinikken

 1. Hold jævnligt øje med, om din pc er opdateret med den seneste version af jeres antivirusprogram. Anvender I A-Datas løsning, kan du i nederste højre hjørne af skærmen finde ikonet, som med sin grønne prik indikerer, at programmet kører uden problemer og er opdateret.
 2. Hold øje med, at dine benyttede programmer er opdateret med de nyeste versioner.
 3. Adgang til klinikkens pc’er skal ske via individuelle brugernavne og adgangskoder på min. 12 tegn. Du kan ændre din adgangskode ved at trykke Ctrl + Alt + Delete.
 4. Dine brugernavne og adgangskoder er strengt fortrolige og må ikke ses af eller udlånes til kollegaer og må ikke noteres på papir eller lignende.
 5. Log altid af din pc og telefon, når du forlader din plads (Windows-tast + L).
 6. Send aldrig personfølsomme data (ukrypteret) via e-mail eller chatprogrammer.
 7. Husk at makulere dokumenter med personfølsomme data efter endt brug.
 8. Eksterne lagringsmedier med personfølsomme data skal være krypteret, såfremt de forlader klinikken.
 9. Din pc bør kun anvendes til arbejdsrelaterede opgaver.
 10. Gem aldrig personfølsomme data på din lokale pc, da der ikke tages backup af lokale data, ligesom at dette udgør en sikkerhedsrisiko.
 11. Udvis stor forsigtighed, når du modtager links eller vedhæftede filer i dit mailprogram.
 12. Der må ikke installeres programmer, som den IT-ansvarlige ikke har godkendt.
 13. Oplever du fejl, overtrædelser eller sikkerhedsbrud skal det straks rapporteres til din nærmeste leder.
Husk mig!

Nyt kursus: Fokus på dine kronikere i WinPLC

Nyt kursus: Fokus på dine kronikere i WinPLC 

På kurset lærer du, hvordan du bedst understøtter den løbende behandling af dine kronikere med værktøjerne Kvalitetsrapporter, Opfølgningsforløb og Statistikmodulet i WinPLC.

Der har været en kæmpe efterspørgsel efter flere ledige pladser på kurset. Derfor har vi nu indlagt 2 ekstra kursusdatoer i juni. 

Kurset er målrettet alment praktiserende læger samt personale. 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.
kurser

Har du idéer til fremtidige kurser hos A-Data? Så er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf.: 38 77 00 40. 

 

A-Data hotline, Martin Brodersen

Mød en medarbejder

Mød en medarbejder i A-Data

Navn: Martin Brodersen
Afdeling: Hotline
Stilling: Teamleder


Martin startede for 4 år siden som IT-supporterelev i A-Datas hotline og fungerer i dag som teamleder. Han står for den daglige administration og planlægning i afdelingen, som er vokset til hele 11 medarbejdere.

I løbet af 2017 tog vores hotline imod 33.000 opkald. Mere end 97 % af sagerne blev lukket samme dag, hvilket Martin naturligvis er meget stolt af. Han arbejder hver dag for at give kunderne den bedste service, når de ringer ind.

 

“Det vigtigste er, at kunden har fået en god oplevelse med supporten. Vi stræber efter at få løst problemet med det samme.”

 

“Det vigtigste er, at kunden har fået en god oplevelse med supporten. Vi stræber efter at få løst problemet med det samme – men det skal siges, at der ofte er spørgsmål, som kræver nærmere undersøgelse. Her er det selvfølgelig vigtigt, at vi vender tilbage til kunden med en løsning hurtigst muligt – helst samme dag. Og det lykkes heldigvis i langt de fleste tilfælde.”

Martin kan godt lide at korrespondere med så mange forskellige mennesker hver dag, og være med til at sikre, at alle har det godt. I supporten arbejder medarbejderne rigtig tæt sammen og hjælper hinanden på kryds og tværs. Ind i mellem opkaldene løser medarbejderne andre opgaver. De laver bl.a. hjemmesider for vores kunder og hjælper med at forberede konverteringer af nye kunder.

 

“Fælles for os alle er, at vi brænder for at give kunden en god og personlig betjening.  Det betyder mindst lige så meget som at holde svartiden i telefonkøen nede!”

 

“Vi har ansvaret for mange forskellige opgaver i vores team, og vores forskellige interesser er en stor styrke. Fælles for os alle er, at vi brænder for at give kunden en god og personlig betjening.  Det betyder mindst lige så meget som at holde svartiden i telefonkøen nede!”

 

De seneste 3 måneder har den gennemsnitlige svartid i A-Datas hotline været 36 sekunder.

 

 

 

Husk mig!

Hvad betyder den nye overenskomst for dig og dine kronikere?

Hvad betyder den nye overenskomst for dig og dine kronikere?

Med den nye overenskomst kommer der et øget fokus på kronikere, og der skal målrettes ressourcer til de patienter, der har størst behov. Der indføres desuden et årligt kronikerhonorar til fordel for læger i dækningstruede områder.

 

Kronikere skal følges i forløb i almen praksis

Den nye overenskomst betyder bl.a., at praktiserende læger i øget omfang skal forebygge, opspore og være opsøgende over for patienter med særlige behov og kontinuerligt behandle kroniske sygdomme hos deres patienter. WinPLC hjælper dig med at holde styr på dine kronikerforløb. På den måde husker du altid de patienter, der har behov for særlig støtte.

 

Opfølgningsforløb i WinPLC kan hjælpe dig med at sikre den nødvendige behandling. WinPLC tilbyder de værktøjer, som sikrer dit faglige overblik og understøtter løbende behandling af dine kronikere.

 

Du kan:

 • oprette egne forløb
 • selv sætte tidsinterval 
 • indberette til RKKP
 • få automatisk opdateret rykkerliste 

 

Indberetning til RKKP

I WinPLC kan din indberetning ske direkte via WinPLC’s integrerede indberetningsmodul, som overfører data direkte til RKKP databasen. Samtidig får du som WinPLC-bruger adgang til kvalitetsrapporter, som giver dig vigtig information om dine kronikere samt indblik i dine indberettede kvalitetsdata.

 

Læs PLOs flotte ord om A-Datas nye funktion til indberetning her

 

Hjælp dine kronikere til at få indblik i deres sygdom med opfølgningsforløb

Som en del af en styrket indsats for kronikere, skal praktiserende læger have særligt fokus på at hjælpe patienterne til at få indsigt i deres egen sygdom og bidrage til, at patienten har overblik over sit behandlingsforløb. I forlængelse heraf skal elektroniske forløbsplaner implementeres i overenskomstperioden. Disse skal anvendes som et værktøj til at inddrage de kroniske patienter i det videre forløb.

 

Få det store overblik over din patienter

Med patientudtrækket i statistikmodulet i WinPLC kan du nemt og hurtigt lave udtræk med en lang række filtreringsmuligheder. På den måde får du overblik over din patientpopulation og sikrer bl.a., at dine kronikere ikke går glip af den nødvendige opfølgning.

lægedage, A-Data 2017

Tak for besøget på Lægedage

Tak for besøget på Lægedage

Vi vil gerne sige tak for nogle fantastiske dage på Lægedage. Ugen har været en kæmpe succes takket være jer! Det gør os glade, når så mange af jer, har lyst til at kigge forbi vores stand.

 

Lægedage

 

 

Vinderen af konkurrencen

Tak til de mange deltagere i vores konkurrence om at vinde den flotte, buede 32" Samsung skærm med hygiejnisk tastatur og mus.

 

Her kan du se de rigtige svar:

 

Hvad fejler figur 1?

Svar = Storhedsvanvid

Hvad fejler figur 2?

Svar = Ludomani 

Hvad fejler figur 3? 

Svar = Diabetisk nervebetændelse

 

Stort tillykke til...

Stine Dyrman fra Lægeklinikken Kirkeplads i Aars.

 

Stine er blevet kontaktet direkte. Vi håber, du bliver glad for din nye skærm, tastatur og mus.

 

Lægedage Præmie

Lægedage Præmie

Mød os på Lægedage

Har du tjek på dine kronikere?

Kronikeropfølgning og patientudtræk

Hvordan kan opfølgningsforløb hjælpe dig med den nødvendige behandling til de patienter, der har brug for særlig støtte?

 

WinPLC tilbyder de værktøjer, som sikrer dit faglige overblik og understøtter løbende behandling af dine kronikere.

 • Opret egne forløb
 • Sæt selv tidsinterval
 • Automatisk opdateret rykkerliste

Med patientudtrækket (statistik) i WinPLC kan du nemt og hurtigt lave udtræk med en lang række filtreringsmuligheder. På den måde har du altid det faglige overblik over din patientpopulation og sikrer, at dine patienter ikke går glip af den nødvendige opfølgning.

 

Kom forbi vores stand på Lægedage, så viser vi dig opfølgningsforløb og patientudtrækket. Du kan også se det nye telefonkø-system.

Gæt en diagnose og vind!

Kom og gæt diagnoser på vores stand på Lægedage og deltag i konkurrencen om den flotte, buede 32” Samsung skærm samt hygiejnisk tastatur og mus.

 

konkurrence

Gyn-klubbens efteruddannelse

Tak for besøget på gyn-klubbens efteruddannelse 2017

Tak for besøget på gyn-klubbens efteruddannelse 2017

Vi vil gerne sige tak for endnu et godt møde i gyn-klubben. Det er altid en fornøjelse at være udstiller på jeres efteruddannelseskurser, og det var hyggeligt, at så mange af jer kiggede forbi vores stand. Vi nyder, når vi har lidt mere tid til at snakke med jer.

 

gyn-klubbens efteruddannelse 2017

Vinderne af konkurrencen

Tak til de mange deltagere i vores konkurrence om at vinde 2 gavekort á kr. 500 til Vinspecialisten. Vi har trukket lod blandt alle de korrekte besvarelser.

 

Her kan du se det rigtige svar:

 

Hvor længe har A-Data eksisteret?
Svar = 27 år

 

Stort tillykke til...

Gynækolog Elin Poulsen fra Silkeborg
      og
Christine Felding fra Gyn klinikken i Rungsted

Dønho personalekursus

Tak for besøget på DØNHO personalekursus 2017

Tak for besøget på DØNHO personalekursus 2017

Vi vil gerne sige tak for endnu et godt møde. Vi var meget glade for at se både egne kunder og andre interesserede.
Det er altid en fornøjelse at være udstiller på ørelægernes messer, og vi nyder, når vi har lidt mere tid til at snakke med jer.
Vi glæder os til at se jer på fremtidige møder.

 

DØNHO personalekursus 2017

Vinderen af konkurrencen

Tak til de mange deltagere i vores konkurrence om at vinde en iPad. Vi har trukket lod blandt alle de korrekte besvarelser.

 

Her kan du se det rigtige svar:

 

Hvilken uddannelse har A-Datas direktør, Jørgen Granborg?
Svar = Læge

 

Stort tillykke til...

Ellen Skinnerup Larsen hos Øreklinikken Holstebro.

 

Vi håber, du bliver glad for din nye iPad!