ISO: Vi fejrer re-certificering

ISO: Vi fejrer re-certificering

 

27. marts 2019

Vi er meget stolte af at kunne fortælle jer, at vi igen i år er blevet re-certificeret efter informationssikkerhedsstandarden ISO 27001:2013.

Hvert år skærper vi sikkerheden yderligere - bl.a. ved indførelse af nye procedurer, som sikrer, at alle medarbejdere håndterer deres arbejdsopgaver ud fra særligt høje sikkerhedskrav.

I re-certificeringen bliver procedurer og viden om sikkerhed testet i alle afdelinger. Som virksomhed gennemgår vi risikovurdering på en lang række områder, og det vurderes, om vi lever op til de sikkerhedsforanstaltninger, som certificeringen kræver.

I går lykkedes det os igen at komme igennem nåleøjet, og det er vi naturligvis meget glade for!

 

For dig som kunde

Som udgangspunkt er det dit ansvar som dataansvarlig at holde tilsyn med, at A-Data håndterer dine data korrekt. Vores ISO-certificering er din garanti for at, vi overholder alle krav - og mere til - i vores rolle som leverandør og databehandler.

 

Mere om ISO 27001:2013 certificeringen

I en tid hvor avancerede hackerangreb kan ramme alle organisationer, er det centralt, at vi som leverandør og databehandler tager alle forholdsregler - især når vi håndterer noget så følsomt som sundhedsdata. Derfor har vi valgt at blive certificeret efter ISO 27001 standarden.

ISO 27001 er en international standard til styring af informationssikkerhed. Certificeringen specificerer kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedringer af ledelsessystemer for informationssikkerhed. Derudover indeholder denne internationale standard en række krav til vurdering og håndtering af informationssikkerhedsrisici.

kurser

Kom til gratis kursus om Fremtidens Lægeklinik

Gratis kursus: Fremtidens Lægeklinik


Har du taget stilling til IT-sikkerheden i din klinik?

A-Data inviterer kunder hos A-Data og interesserede til gratis kursus om Fremtidens Lægeklinik - Kvalitet og IT-sikkerhed i din lægepraksis.

Der er tale om to forskellige arrangementer, hvor det ene henvender sig til nuværende kunder, samt et kursus der henvender sig til interesserede.

Gældende for begge kurser er, at der vil være et oplæg af en datakonsulent i anden del af kurset.

Arrangementerne bliver afholdt i henholdsvis Glostrup, Vejle og Aalborg.

*Der er lukket for tilmelding.

 

Tid og sted

Glostrup

 • For kunder hos A-Data: onsdag d. 1. maj, kl. 9-11
 • For interesserede: onsdag d. 1. maj, kl. 11:30-13:30

Vejle

 • For kunder hos A-Data: onsdag d. 8. maj, kl. 9-11
 • For interesserede: onsdag d. 8. maj, kl. 11:30-13:30

Aalborg

 • For kunder hos A-Data: onsdag d. 22. maj, kl. 9-11
 • For interesserede: onsdag d. 22. maj, kl. 11:30-13:30

Vi har trukket en vinder!

Vi har trukket en vinder!

Kære alle besøgende på vores stand på Lægedage,

Tusind tak for jeres deltagelse i A-Datas konkurrence på Lægedage 2018.

Vi har nu udtrukket en vinder blandt alle de korrekte besvarelser. Der var 106 sko i montren.

Et stort tillykke til Inge Nordendahl Johansen fra Lægehuset i Skive!

Inge har fået direkte besked og modtager meget snart sit gavekort til CPH Run Shop.

 


 

Historien bag vores konkurrence

Vi løber med kunderne

Sammen løber vi længst

I august løb vi DHL Stafetten i både Aarhus og København sammen med vores kunder. Det var bare så hyggeligt at være sammen på den måde, og det er altid sjovt at få sat ansigt på dem, vi taler med i telefonen. Det er bestemt ikke sidste gang, vi laver sådan et arrangement. Efter DHL Stafetten var vi helt høje på løbetemaet – og valgte derfor at bringe energien med videre helt til Lægedage. Det var dejligt at se, at så mange syntes, det var sjovt at gætte med i konkurrencen.

 

Tusind tak for besøget på Lægedage 2018

Tusind tak for besøget

Kære deltagere på Lægedage

Vi vil gerne takke jer for en rigtig god uge i Bella Centeret. Det er altid en fornøjelse at være i jeres selskab, og vi takker for den store interesse for både vores produkter og for vores konkurrence.

Der var rekordmange deltagere, og vi er glade for, at I også syntes, at det var sjovt at tælle sko.


 

Historien bag vores konkurrence

Vi løber med kunderne

Sammen løber vi længst

I august løb vi DHL Stafetten i både Aarhus og København sammen med vores kunder. Det var bare så hyggeligt at være sammen på den måde, og det er altid sjovt at få sat ansigt på dem, vi taler med i telefonen. Det er bestemt ikke sidste gang, vi laver sådan et arrangement. Efter DHL Stafetten var vi helt høje på løbetemaet – og valgte derfor at bringe energien med videre helt til Lægedage. Det var dejligt at se, at så mange syntes, det var sjovt at gætte med i konkurrencen.

 

Så snart vi har gennemgået alle besvarelserne, vil vi annoncere vinderen af et gavekort til CPH Run Shop på kr. 800.

 

Kurser

Kom til gratis kursus på Bornholm

Kom til gratis kursus på Bornholm

A-Data byder velkommen til gratis kursus i:

 • Forløbsplaner
 • Patientudtræk – Se hvordan du bruger og får mest ud af statistikmodulet
 • Opfølgningsforløb
 • m.m.
Tid og sted

Torsdag d. 24. januar 2019
Kl. 17 – 20

Green Solution House
Strandvejen 79
3700 Rønne

 

Tilmeld dig kurset her
Generalforsamling

Invitation til generalforsamling 2018

Invitation til generalforsamling

– og årsmøde i brugergruppen WinPLC 2018

Brugergruppens bestyrelse inviterer til generalforsamling og årsmøde lørdag d. 10. november.
Som tidligere vil der sideløbende med generalforsamlingen være undervisning for vores personale.

 

Tilmelding, tid og sted
Tilmelding sker nederst på siden. Tilmeldingsfrist er 26. oktober.

 

Lørdag den 10. november 2018
Velkomst: kl. 9.30 – 10.00
Generalforsamling: kl. 10.00-13.00
Frokost: kl. 13.00

 

Adresse
Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup

 


Program for WinPLC årsmøde og generalforsamling

 

Generalforsamling:

Kl. 10.00 – 10.45

Dagsorden for generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af udsendt, revideret regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende år
 • Valg af repræsentanter og suppleanter
 • Valg af revisor og revisor suppleant
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

 

Kl. 10.45 – 11.00: Pause

 

Årsmøde:

Kl. 11.00 – 12.00:

Speciallæger: Patientoverblik, dokumentpakker, indsendte spørgsmål.

Speciallæger i almen medicin: Forløbsplaner, patientoverblik, find de syge patienter, indsendte spørgsmål.

 

Kl. 12.00 – 12.15: Pause.

Kl. 12.15 – 12.45: Jørgen Granborg fortæller om WinPLC’s udvikling.

Kl. 12.45 – 13.00: Spørgsmål fra salen.

 

 

Klinikpersonale:

Sideløbende med generalforsamlingen er der undervisning af vores klinikpersonale:

Kl. 10.00 – 11.00: Forløbsplaner, FMK, parakliniske, IP-telefoni, indsendte spørgsmål.

Kl. 11.00 – 12.00: Spørg hotline.

Kl. 12.15 – 13.00: Fælles seance med læger.

 

13.00: Frokost og tak for i dag.

 

Der er lukket for tilmelding.

 

Tusind tak til alle DHL-deltagere

Tusind tak til deltagerne i DHL Stafetten

Fra os i A-Data skal der lyde en stor tak til vores kunder, som løb og gik sammen med os til DHL Stafetten i Aarhus og København.

I Aarhus var vejret med os, og vi havde den hyggeligste sommeraften i godt selskab. I København åbnede himlen sig over os, og stafetten blev en våd fornøjelse - dog med 2 meget flotte regnbuer. Vi er så imponerede over, at så mange af jer gennemførte løbet i den silende regn! Det blev en super aften trods gennemblødt tøj og udsigt til forkølelse.

Endnu engang tak fordi så mange af jer havde lyst til at løbe med!

Læge

Husk at lukke WinPLC, så vi kan opdatere med nye kronikerydelser

 

Husk at lukke WinPLC, så vi kan opdatere med nye kronikerydelser

Pr. 1/3-2018 træder de nye regler vedr. kronikerhonorar for diabetes og KOL i kraft. I den forbindelse sender vi jer en opdatering til WinPLC.

WinPLC skal lukkes ned, for at opdateringen kan gennemføres, så husk at lukke programmet ned hver dag, når I går hjem.

 

 

leverandørservice

LeverandørService – fejl i betalingsfil

LeverandørService – fejl i betalingsfil

I forbindelse med udsendelse af abonnementer i oktober, har der desværre været en fejl i vores betalingsfil. Vores kunder, som er på Leverandørservice, har derfor ikke fået trukket deres pågældende beløb.

Den korrekte fil er afsendt igen i går d. 1. november, og beløbet vil derfor blive trukket på jeres konto i morgen fredag eller mandag.

I skal ikke foretage jer yderligere.

recepter og dosisdispensering

Ny bekendtgørelse om recepter (…)

Ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Skrivelse fra Apotekerforeningen

 

Apotekerforeningen er af Lægemiddelstyrelsen informeret om, at en ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler træder i kraft 1. oktober 2017.

Med bekendtgørelsen er der foretaget en redigering og sammenskrivning af de to hidtil gældende bekendtgørelse om recepter og bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler.

Den ny bekendtgørelse har til formål at opnå en forbedret anvendelighed gennem en mere logisk struktur og sammenskrivning af to bekendtgørelser, som naturligt hænger sammen.

Derudover har den ny bekendtgørelse til formål at sikre en opdatering af regelsættet, så det afspejler, at elektronisk udstedelse af recepter via FMK i dag er den helt overvejende hovedregel.

Nedenfor følgende gennemgang af de væsentligste ændringer, der følger af den ny bekendtgørelse:

 

Elektroniske recepter er hovedreglen

 • Recepter på humane lægemidler skal som udgangspunkt altid udstedes elektronisk i FMK. Recepter kan udstedes via et praksissystem, et sygehussystem eller via FMK-online.dk

 

 • Reglen om, at recepter skal udstedes elektronisk i FMK gælder både læger og tandlæger. Hvis lægesystemerne ikke er tilgængelige, eller lægen ikke er på klinikken, kan lægen udstede recepten elektronisk via FMK-online. Tilsvarende kan tandlæger, som endnu ikke har FMK integreret i tandlægesystemet, udstede elektroniske recepter i FMK via FMK-online.

 

 • Lægen eller tandlægen kan fortsat ”i særlige tilfælde” vælge at udstede en recept på papir, eller via telefon eller telefax. Det er ikke præciseret, hvornår der er tale om et ”særligt tilfælde”. Det er lægen eller tandlægen, der afgør, om der er tale om et ”særligt tilfælde”, der begrunder udstedelsen af en pa-pir-, telefon-, eller telefaxrecept. Apoteket skal ikke påse eller vurdere, at en udstedt papir-, telefon-, eller telefaxrecept lever op til kravet om et ”særligt tilfælde”, men kan ekspedere recepten som normalt.

 

Nogle recepter må udelukkende udstedes elektronisk i FMK

 • I nogle tilfælde må lægen eller tandlægen udelukkende udstede recepter elektronisk i FMK. Det gælder i følgende tre tilfælde:
  • Recepter på lægemidler, der skal dosisdispenseres
  • Recepter på lægemidler underkastet særlig overvågning (§ 4 lægemidler)
  • Recepter på lægemidler til brug i praksis.

 

 • Såfremt apoteket modtager papir-, telefon-, eller telefaxrecepter på lægemidler omfattet af de nævnte tilfælde, skal apoteket som udgangspunkt afvise at ekspedere recepten.
 • Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at det vil blive muligt for receptudsteder at søge Lægemiddelstyrelsens dispensation fra kravet om elektronisk anvisning af recepter på § 4 lægemidler. Apotekerforeningen har bedt Lægemiddelstyrelsen præcisere de nærmere vilkår for dispensation, herunder hvordan lægen og apoteket skal forholde sig i akutsituationer, hvor der ikke er mulighed for at udstede en elektronisk recept.

 

Papirrecepter må kun ekspederes én gang

 • Fremover må apoteket kun ekspedere papirrecepter én gang. Det svarer til, hvad der gælder for telefon- og telefaxrecepter.
 • Det er Apotekerforeningens vurdering, at papirrecepter udstedt før 1. oktober 2017 med henblik på flere udleveringer fortsat er gyldige og kan ekspederes, indtil de er opbrugt. Dette har vi bedt Lægemiddelstyrelsen bekræfte.

 

Magistrelle lægemidler

 • Recepter på magistrelle lægemidler vil fremover som hovedregel skulle udstedes elektronisk ligesom recepter på øvrige lægemidler. Dette vil dog først træde i kraft 1. april 2018.
 • Indtil 1. april 2018 kan recepter på magistrelle lægemidler som hidtil udstedes på papir, via telefon eller telefax. Det skyldes, at der først skal etableres en teknisk understøttelse af elektronisk udstedelse af recepter på magistrelle lægemidler i FMK.
 • Dette gælder også recepter på magistrelle lægemidler, der skal dosisdispenseres, recepter på magistrelle lægemidler underkastet særlig overvågning, og magistrelle lægemidler til brug i praksis.

 

 • Tidsfristen for elektronisk ordination af Magistrelle lægemidler er udsat til  01.07.2018, hvor den tekniske understøttelse ventes klar. Indtil da skal magistrelle lægemidler, som hidtil, ordineres på papir-, fax- eller telefonrecept. Dette gælder også magistrelle lægemidler omfattet af §4, til brug i praksis og til dosisdispensering

 

NB-S præparater

 • Lægemidler i udleveringsgruppe NB-S må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Denne bestemmelse er ikke ny. 
 • Lægemiddelstyrelsen har imidlertid til Apotekerforeningen præciseret, at udleveringsbestemmelsen for NB-S lægemidler skal forstås således, at receptudstederen altid selv skal være speciallæge. Det er ikke tilstrækkeligt, at en læge uden relevant speciale er ansat på den relevante specialafdeling. Dette er en ændring af Lægemiddelstyrelsens tidligere udmelding til foreningen om samme spørgsmål.

 

Metadon og buprenorphin

 • Fremover gælder reglen om, at det er muligt at udvide antallet af gange lægemidlet kan udleveres både for metadon og buprenorphin. Der må fortsat højst anvises til en måneds forbrug, og recepten skal udstedes elektronisk.

 

 Dyrlægerecepter

 • Dyrlæger må ikke udstede elektroniske recepter i FMK.
 • Dyrlægerecepter kan udstedes på papir eller via telefon. Papirrecepter kan fremsendes til apoteket via telefax eller i PDF-format via sikker, krypteret mail.
 • Såfremt dyrlægerecepter fremsendes pr. mail til apoteket i PDF-format via sikker, krypteret mail, forudsætter det anvendelse af en krypteringsnøgle, som er kendt af både apoteket og dyrlægen.
 • Dyrlægerecepter, som fremsendes pr. mail, skal være sendt direkte fra dyrlægen til apoteket. Apoteket må ikke ekspedere dyrlægerecepter sendt på mail fra dyrlægen til eksempelvis dyrets ejer.

 

Receptkorrektioner

 • Receptbekendtgørelsens regler om receptkorrektioner og apotekets håndtering af akutte behandlingsbehov er præciserede og rollefordelingen mellem receptudsteder, og apoteket er tydeliggjort.
 • Såfremt en recept er behæftet med fejl eller mangler, skal apoteket søge dette udbedret. Det skal ske ved, at apoteket kontakter receptudsteder, der skal annullere den fejlbehæftede eller mangelfulde recept og udstede en ny.
 • Reglerne om receptkorrektioner og apotekets håndtering af akutte behandlingsbehov fremgår af bekendtgørelsens §§ 71-73.

 

Dosisdispensering

 • Reglerne for dosisdispensering er indarbejdet i bekendtgørelsen og videreføres generelt uændret.
 • Det er en betingelse for, at et lægemiddel må dosisdispenseres, at det er optaget på Lægemiddelstyrelsens liste over dosisdispenserede lægemidler, dvs. at lægemidlet er D-mærket i Medicinpriser.
 • Holdbarheden for lægemidler, som indgår i dosisdispensering, er forlænget fra 4 til 6 uger regnet fra det tidspunkt, hvor lægemidlerne er udtaget fra den originale emballage.
 • Det tillades af pladshensyn, at der anvendes meningsfulde og éntydige forkortelser på den enkelte doseringsbeholder/doseringspose, når lægemiddelnavn/lægemiddelform/anvendelsesområde er meget langt.
 • Det tidligere krav om, at dosisdispenseringskortet skal være underskrevet, er ophævet.