Gratis webinar

Gratis webinar om IT-sikkerhed

To timer, der giver dig ny viden om IT-sikkerhed

Udgivelsen af en ny rapport om IT-sikkerhed i speciallægepraksis har medført øget fokus og interesse for IT-sikkerhed i lægepraksis, og derfor inviterer vi til dette webinar.

Vi har booket den erfarne datakonsulent, Thomas Steen Nielsen, som fire år i træk har afholdt kurser til Lægedage om emnet informationssikkerhed, hvor han sørger for, at I får god informationshygiejne samt udvikler en digital rygrad.

Thomas vil opdatere jer på de nyeste krav til informationssikkerhed i lægepraksis, men vil også berøre emner som phishing, passwords, backup samt databehandleraftaler.

Vi har også fået Sundhedsdatastyrelsens DCIS team til at deltage, så de kan besvare jeres spørgsmål af juridisk karakter.

Der er vigtig information at hente for alle, der arbejder i praksis, og det vil være særlig gavnligt for klinikkens IT-ansvarlige at deltage.

Thomas S. Nielsen

Læs mere om kurset her
Det ville være helt utænkeligt, at vi ikke vaskede og sprittede vores hænder og brugte sterile handsker og afdækning i forbindelse med en invasiv procedure – det ligger på vores kliniske rygrad. Det er vaner, vi har lært for at undgå at skade vores patienter. Men i en tiltagende digitaliseret verden, kan denne skade i høj grad også komme fra ondsindet software, hacking mv. Hvis vi ønsker at værne vores patienter mod dette, bør vi altså med samme selvfølgelighed som vi iagttager god håndhygiejne, tillære os god informationshygiejne. Med andre ord – udvikle en digital rygrad!

I maj 2018 trådte den nye Persondataforordning i kraft – endnu en række krav som skal implementeres. Det kan virke svært og uoverskueligt at gå i gang med.

På kurset vil du få en basal forståelse for, hvad du selv kan gøre for at bedre din informationshygiejne. Du vil få en indføring i, hvilke regler, der gælder i almen praksis. Vi kommer naturligvis ind på den europæiske Persondataforordning og hvad den betyder for din hverdag. Herudover berører vi emner som phishing, passwords, backup samt databehandleraftaler – hvad indebærer din kontrakt med IT-leverandøren?

Vi vil arbejde med disse emner gennem cases, gennemgange og refleksion over egen praksis.


 

Tilmeldingsfrist: onsdag d. 28. oktober. 

EG-opkøb

EG-opkøb: Stigende krav til sundheds-it ligger bag opkøb af A-Data

02. september 2020

EG købte i starten af juli A-Data, der leverer software til det danske sundhedsvæsen. En satsning, der giver større kapacitet i en sektor, hvor kravene til innovativ sundheds-it kun bliver større og større. Men bag opkøbet ligger også mere personlige motiver. Læs hvilke i interviewet med Jørgen Granborg, A-Data og Michael Frank Christensen, EG Healthcare.

- A-Data har i alle de år jeg har været i branchen været en væsentlig spiller og har altid haft et godt renommé. Derfor har det i flere år været et stort ønske at tilføje A-Data til EG Healthcare-familien, siger Michael Frank Christensen, VP, EG Healthcare.

A-Data står blandt andet bag lægejournalsystemet WinPLC, som er en pendant til EG Clinea-systemet.

- Gennem de seneste år er kravene til lægepraksissystemerne øget væsentligt, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi alle har været presset til det yderste. Opgaverne forsvinder ikke, og vi forventer, at kravene til udvikling og innovation bliver større, fortæller Jørgen Granborg, CEO i A-Data og tilføjer:

- A-Data er for lille en organisation til at kunne leve op til myndighedernes krav til fremtidens sundheds-it.
EG er et bevidst valg fra min side, for EG Healthcare ligger tæt på vores DNA. Vi gør det her i et partnerskab, fordi vi vil det bedste til fordel for vores kunder. Vi får nu den volumen, der skal til for at leve op til kravene fremover.

Dialogen med lægerne er vigtig

Målet med opkøbet er at kunne levere de bedste branchesystemer til de danske praktiserende læger og speciallæger. Men intentionen er også fortsat at gøre det i dialog med lægerne, påpeger Michael Frank Christensen:

- Med A-Datas WinPLC får vi sammen med EG Healthcares EG Clinea forudsætningerne for at skabe en it-platform, der understøtter fremtidige krav og behov. Vi får samtidig en masse trofaste kunder og nogle dygtige og dedikerede medarbejdere. A-Data har nære kunderelationer og mange styrker, som vi i EG Healthcare kan lære af.
Så når vi siger, at vi vil skabe det bedste af to verdner, handler det ikke kun om produktet, men om helheden, siger Michael Frank Christensen og fortsætter:

- Dialogen mellem lægerne og os som leverandører prioriterer vi meget højt. Som leverandører på almen praksisområdet herhjemme er vi vant til at betragte hinanden mere som kolleger end som konkurrenter, for selv om vi kan konkurrere på fx pris og arbejdsgange i de enkelte lægesystemer, skal vi samlet kunne levere de løsninger, som ministeriet kræver.

Det skal ikke være for nålestribet

- Vi vil gøre meget for at bevare det tætte forhold til vores kunder, som kommer til at møde de samme medarbejdere, som de hele tiden har mødt. Det hele skal ikke blive for nålestribet. Valget af EG bunder samtidig også i det troværdige samarbejde, vi har haft gennem mange år.
Det har hele tiden været vigtigt for mig at sikre, at vi kan skabe værdi sammen, siger Jørgen Granborg.

- Der er en række områder, hvor EG Healthcare har formået at få bedre aftaler, end vi har kunnet. Ikke kun på grund af deres størrelse, men også på indsigt og viden i løsningerne.

Også personlige valg bag opkøbet

- Det har været en svær beslutning, fortæller Jørgen Granborg.
- Men EG Healthcare har rigtig mange ressourcer, vi kan have glæde af. EG har gennemgået store forandringer de seneste år og har fokus på lige netop løsninger, som dem vi tilbyder til lægepraksis.

- Vi får med den nye ejer en række styrker, som kan støtte op om den gode service og de løsninger, som vi kan og skal tilbyde i den kommende tid.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har mit mangeårige samarbejde med Michael Frank også en væsentlig årsag til, at valget faldt på EG: Michael overtog formandsskabet i PL-Forum efter mig, og vi har haft et tæt samarbejde de sidste mange år, som er forankret i en fælles forståelse. Vi udfordrer hinanden, Michael har som jeg en baggrund i udvikling, og på trods af, at jeg stadig mener, jeg er en bedre programmør end Michael, så må jeg erkende, at Michael formår at få ideer til at få ben at gå på, hvor jeg ikke kan følge med.

Det personlige valg har også betydning for Michael Frank Christensen:
- Jeg har kendt Jørgen igennem mange år, og vi har altid haft en rigtig god relation. I de seneste år har vi haft et produktivt samarbejde, som jeg mener udspringer af en forståelse for hinanden og en åbenhed i vores kommunikation.
Jeg glæder mig til at forsætte dette samarbejde.

Business as usual

A-Data er nu formelt en del af EG Healthcare, men umiddelbart vil der ikke ske store ændringer.
- Som kunde vil man opleve, at det er business as usual, for vi har ikke noget hastværk. Lige nu er vi i analysefasen og tager os tid til at videreudvikle for fremad at kunne komme med den bedste brancheplatform til de praktiserende læger og speciallæger, siger Michael Frank Christensen, EG Healthcare.

Se nyheden som PDF her.