Kurser

Kom til gratis kursus på Bornholm

Kom til gratis kursus på Bornholm

A-Data byder velkommen til gratis kursus:

Fokus på dine kronikere 

Vil du gerne vide mere om, hvordan du bedst understøtter den løbende behandling af dine kronikere? Så kom til gratis kursus i kronikeropfølgning og brugen af kvalitetsrapporter i praksis.

Kurset vil have fokus på:

  • Kvalitetsrapporter
  • Styrket opfølgningsindsats i almen praksis
  • Statistik
Tid og sted

Torsdag d. 24. januar 2019
Kl.  15:30-16:30

Green Solution House
Strandvejen 79
3700 Rønne

 

hands

Info om databehandleraftale

Info om databehandleraftale

1. december 2016

 

Kvalitet og akkreditering fylder rigtig meget i sundhedsvæsenet, og vi har som leverandør et ansvar for at vi lever op til de krav, der stilles i et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen. En databehandleraftale, der sikrer en ramme for sikkerhed og ansvar, er et af de lovkrav, der stilles til primærsektoren. Aftalen skal opfylde kravene i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) samt kravene om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning.

 

I A-Data har vi forsøgt at skabe en aftale, som sikrer, at vi på en økonomisk ansvarlig måde kan sikre den enkelte klinik. Det er min overbevisning, at vi på denne måde, og med den indsigt vi har i jeres hverdag, får skabt den billigste og bedste aftale, der ikke fjerner fokus fra det vigtigste – nemlig fagligheden i jeres hverdag.

 

Vi skal i A-Data også selv gøre en indsats og skal certificeres efter ISO-27001 i foråret 2017. Der er ikke mange virksomheder i Danmark, der lever op til disse krav, men det er vigtigt, at vi går foran og sikrer, at vi er en troværdig og sikker leverandør.

Jørgen Granborg, direktør

 

Læs mere om lovkravet til databehandleraftale på Datatilsynets hjemmeside.

 

Har du ikke allerede modtaget aftalen til udfyldelse, kan den rekvireres pr. e-mail på info@a-data.dk.